សូមគោរព ទ្រង់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី

ដែលបានគាំទ្រ គេហទំព័រ​សារព័ត៌មានយើងខ្ញុំ​មេត្តាជ្រាបថា

គេហទំព័រយើងខ្ញុំ​នឹងត្រូវផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន

រង់ចាំដំណោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួន ឲ្យ​បានចប់សព្វគ្រប់ ។

គេហទំព័រយើងខ្ញុំ​សូមអរគុណ ទ្រង់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ

លោក លោកស្រី បានបន្តគាំទ្រ នាពេលកន្លងមក ។

យើងខ្ញុំ​សង្ឃឹមថា នឹងបានចូលមកបម្រើ​ប្រិយមិត្តអ្នកអាន

នាពេលខាងមុខនេះ ។

ការិយាល័យនិពន្ធ កាសែត ឆន្ទៈជាតិ

សូមអរគុណ​!